Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereld over."

Een van hare laatste woorden waren tot hare vriendin — „geloof je dat er op de heele wereld nog een gelukkiger mensch woont dan Mathilde Wrede? In dienzelfden kerstnacht blies de Engel van Dood en Leven de levenslamp van de gelukkige Mathilde Wrede uit, het was in het jaar 1928.

Op 30 Januari 1934 nam God tot zich haar, die achter haar naam den eeretitel droeg „evangeliste". Mejuffrouw S. M. van Woensel Kooy.

Ze heeft met zeldzame trouw gearbeid onder de jeugd, onder de ouderen, pionierswerk verricht op het punt van godsdienstonderwijs, aan Nederland

Sluiten