Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook van lijden, vaak lange dagen noodzaken pijn en stijfheid hem het bed niet te verlaten. Er legt zich een koude hand op mijn hart als ik denk aan pijn, lijden in de eenzaamheid, aan ziek zijn in de stille boerderij. In zijn laatsten bundel — ,,de stille tuin"1) zingt hij ons een lied over de pijn, zooals eertijds Zwingli ze ons naliet van de zijne:

,,De regen is geweken,

De Hemel wordt weer wit,

Onze oogen moegekeken Nemen opnieuw bezit Van Uw verklaarde wonder, Dit teeken zonder smet,

Wij leven zalig onder Door U vervulde wet.

Sluiten