Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij voelen moe maar minder van pijn en koorts gesloopt, Hoe onze ziel een vlinder Zich in Uw glimlach doopt, Vliegt met geschonden vleugels En in versleten dos Toch over heide en heuvels Tot U van alles los." —

Uit de „Stille tuin", uitgave Kok, Kampen.

In het boek1) — de late ernst, van Mej. C. J. de Vogel — vertelt zij ons uit een ziekenhuis, op zoo n zeldzame manier, zooals ik het nog maar weinig aangetroffen heb, niet sentimenteel, zooals sommige goedbedoelende schrij-

1) De late ernst, van C. J. de Vogel, uitgave Ruysch, Zutphen.

Gezegend Distelkruid 4

Sluiten