Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stanley Jones vertelt ons in zijn boek

— Christus en het menschelijke lijden

— dat hij tijdens zijn verblijf in China telkens zoo bepaald werd bij het probleem van het lijden. Zoo diep werd daar geleden, zooveel smart was daar. Ze verbergden het, o ja, dat deden ze, zooals de Oostersche ziel dat zoo goed kent, maar ondanks hun beheerschte gelaatstrekken wrong zich de smart naar buiten! „Wie over zoo'n onderwerp wil schrijven, betreedt heiligen grond, geheiligd door tranen en de bloedige voetsporen van vele vermoeiden en beladenen" zegt hij.

In zijn boek schetst hij ons het lijden van talloozen. Vaak veel erger lijden ze dan wij in onze Westersche landen dit kennen.

Sluiten