Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en wil door ons te breken ons vermeerderen om hen op te voeden. De

Christen moet daarom de meest onverbeterlijke gelukkige man zijn van de heele wereld, want hij kent een vreugde — ten spijt — van... Zijn geluk, is niet afhankelijk van wat er gebeurt, vaak is hij gelukkig ten spijt van wat er gebeurt. — — — De Stoïcijn draagt, de Epicurist poogt te genieten, de Boeddhist en de Hindoe trekken zich teleur gesteld en ontgoocheld terug, de Mohammedaan onderwerpt zich, de Christen juicht."

Heb ik een antwoord gegeven op de vraag, die ik aan het begin gesteld heb, de vraag, die in zooveel ziekenkamers opklinkt?

Sluiten