Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARTALLEN-TIJDTAFEL.

Geschiedenis 0. en N. Testament.

4000 v. Chr. De Schepping — het Paradijs — de val des menschen. Gen. 1—8. Adam — Eva — Kaïn — Abel. Gen. 4. Seth — Henoch — Methusalem. — Gen. 5—7.

1350 v. Chr. De Zondvloed. Gen 6 en 7. Noach — Sem — Cham — Jafeth. De torenbouw van Babel. Gen. 11.

1000 v. Chr. Abram komt in Kanaan uit Ur der Chaldeën.

Saraï — Loth — Israël. — Gods verbond met Abraham, besnijdenis ingesteld. Gen. 17. Sodom en Gomorra verbrand Gen. 19. Izaak geboren Gen. 21. Izaak geofferd Gen. 22. Sara's dood Gen. 23. Izaaks huwelijk Gen. 24. Jacob en Ezau. Vlucht van Jacob naar Laban. Bethel Gen. 28. Rachel en Lea. 20 jaar bij Laban. Jacob keert terug naar Kanaan Gen. 31. Jozefs vernedering en verhooging Gen. 37—41.

1700 v. Chr. Jacob trekt naar Egypte Gen. 46. Jacob sterft en zegent zijn zonen Gen. 49. Mozes geboren — 40 jaar oud gevlucht. Ex. 2.

1500 v. Chr. Mozes, 80 jaar oud, geroepen om Israël te verlossen. Doortocht door de Roode Zee. Ex. 14 en 15. 40 jaar in de woestijn. "Wolkkolom, Vuurkolom. Manna, water, vleesch. Wetgeving op Sinaï Ex. 19 en 20. Het gouden Kalf Ex. 32. Oproer Korach, Dathan en Abiram Num. 15. Vurige slangen — koperen slang Num. 21. Dood van Mozes Num. 20; Deut. 34. Bileam Num. 22—24.

1450. Jozua. — Intocht te Kanaan. — Jericho. —

Ai. — Jozua 6.

1400. Begin Richteren-tijd. Gideon. — Simson. —

Eli, — Samuël.

1100. Saul Koning. David en Goliath 1 Sam. 17.

1050. David Koning te Jeruzalem.

Sluiten