Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KERKGESCHIEDENIS. — TIJDTAFEL.

4 Tijdvakken:

I. De Oude Kerkgeschiedenis 33—600.

II. De Kerkgeschiedenis der Middeleeuwen 600—1517.

III. De Nieuwe Kerkgeschiedenis 1517—1800.

IY. De Nieuwste Kerkgeschiedenis 1800—heden.

I. De Oude Kerkgeschiedenis 33—600. a. De Apostolischen eeuw (33— 100).

33. Pinksterfeest. Uitstorting van den Heiligen Geest.

3000 gedoopt. Ontstaan der eerste Christen-gemeente.

38. Bekeering van Paulus op den weg naar Damascus.

44. Jacobus, de Apostel des Heeren, de broeder van Johannes, gedood door Herodes Agrippa.

48—50. Paulus' eerste zendingsreis. (Cyprus, Antiochië, Iconium, Lystre en Derbe.)

50. Kerkvergadering door de Apostelen te Jeruzalem gehouden.

52—54. 2de zendingsreis van Paulus, (door KI. Azië, Troas, Filippi, Thessalonica, Beréa, Athene, Corinthe.)

55—58. Paulus' derde zendingsreis (Efeze, door Macedonië, Illyricum en Griekenland naar Jeruzalem.)

54—68. Nero, Keizer te Rome.

61. Paulus komt als gevangene te Rome.

62. Steeniging van Jakobus, den rechtvaardige, den broeder des Heeren te Jeruzalem.

64. Brand te Rome. Eerste christenvervolging (64—68). Paulus onthoofd. Petrus gekruisigd.

70. Verwoesting van Jeruzalem door Titus onder de regeering van Keizer Yespasianus. Ruim 1 miljoen menschen kwamen om, mede door hongersnood en pest.

90. Johannes, onder Keizer Domitianus, naar Patmos verbannen. Het boek de Openbaring.

95. Tweede christenvervolging onder Keizer Domitianus.

100. De apostel Johannes sterft.

Sluiten