Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEEST GETROUW

i.

„Het zaad zal Hem dienen."

Geliefde broeders en zusters in onzen Heere Jezus Christusl

Het was een gewichtige week en een gewichtige Zondag voor u, toen gij, eerst voor den Kerkeraad, en daarna in een openbare samenkomst van Gods volk, belijdenis des geloofs hebt gedaan.

En niet alleen voor u waren het gewichtige dagen, maar ook voor vele anderen die om uw geestelijk heil vaak bekommerd waren. Voor uwe lieve ouders; voor uwe vrienden; voor uwe leeraars, die u den weg der zaligheid hebben onderwezen. Ja ook voor den kerkeraad en heel de gemeente.

Immers werden zoowel die allen als gij zelf bepaald bij de trouwe Gods, die ook in uwe personen hun de bevestiging deed zien van zijne verbondsbelofte.

Van de belofte aan Abraham, den vader van alle geloovigen, gedaan, en mitsdien ook aan ons en onze kinderen : „Ik zal mijn verbond oprichten tusschen Mij en

Sluiten