Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om ons heen gebeurt, treft het ons, in welk een wonderlijke, angstige situatie de wereld verkeert. Het begint al dadelijk in economisch opzicht. De samenleving lijkt min of meer op een zieke, voor wiens bed een overvloed van spijzen wordt neergezet, maar er van eten kan hij niet. Onze wereld is vol van productie; de techniek heeft het productieproces geweldig opgevoerd. Iedereen die maar met den handel iets te maken heeft, tracht zijn waar aan den man te brengen. Er is dus geen gebrek, er is overvloed, overvloed. Maar de zieke samenleving kan dien overvloed niet tot zich nemen, zij heeft geen kracht, geen vermogen. De aarde brengt genoeg voort, zelfs te veel. Groote massa's producten worden vernietigd, want er is niemand die ze koopen kan. Een vreemde wereld, vol van overvloed; en juist die overvloed is haar gebrek. Overvloed ook aan arbeidskrachten. Het snel voortschrijdende technische proces, heeft al meer en meer menschenhanden overbodig gemaakt. Tallooze scharen, ontstellend veel millioenen jonge,

Sluiten