Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn zij het ook werkelijk. Het antwoord dat zij geven is klaar, het is misschien té klaar. Het antwoord is hun dogma of hun leerstelling of hun traditie. Zonder veel bewogenheid in hun hart te verraden en voor anker liggend als een schip buiten de branding, voelen zij zich bevredigd en deelen hun inzichten mede aan de bekommerden en zoekenden. Doch daar is iets kils in wat zij zeggen, althans iets dat te theoretisch is, te eenvoudig. De vaste lijnen, die zij trekken en de algemeene antwoorden, die zij als passé partouts klaar hebben voor alle beelden des levens, maken ons stil, maar geven ons toch eigenlijk niets. Men voelt, het leven is zoo vreemd. Met algemeene regels ben ik niet geholpen. Een theorie troost mij niet. En zal een menschenkind mij helpen, zal hij mijn ziel tot een lichtende ziel probeeren te maken, dan moet dat licht eerst in zijn eigen ziel als een hemelsche zegen zijn neergedaald, dan moet in zijn hart de resonans klinken van een goddelijke levensboodschap, dan moet door zijn oog en door zijn stem heen direct

Sluiten