Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

licht, daartoe hebben zij geen kracht, veeleer is het in hun binnenste dof, en klinkt uit hun innerlijk de vraag omhoog: wat wil toch dit alles zijn? Waar gaat het heen met de wereld, met de menschheid, met mij zelve? En vooral: wat voor zin heeft alles? Is daar werkelijk een rein en almachtig, liefdevol Vader in den hemel, die op Zijn menschenkinderen neerziet en met hen medeleeft? Zoo ja, waarom dan al dit leed? Waarom bloedt de wereld uit duizend wonden, indien Hij de groote arts is?

Indien ik dus in verband met onzen tijd een bemoedigend en opbouwend woord wil trachten te spreken, wil ik beginnen met een bekentenis. Ik ben geen mensch die verstand heeft van politiek; ik heb mij ook nimmer op dat terrein bewogen, omdat ik overal zooveel moeilijkheden voel, dat ik niet weet wat ik doen moet. Ik weet dus niet welke wegen, in politieken zin, zouden moeten worden ingeslagen, om een beteren toestand te bereiken. Evenmin weet ik iets van economie; en door welke middelen het economisch evenwicht zou kunnen worden hersteld

Een lichtende ziel 2

Sluiten