Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kerk van Rotterdam, (B) gesteund door de provincie Zuidholland (zuidelijk deel) zond G. J. Ruyssenaers in

1907 naar Poerbolingo. Na diens overlijden zond zij in

1908 Dr. B. J. Esser.

De kerk van Heeg gesteund door de provincie Friesland zond eerst Ds. D. Bakker naar Keboemen. Na diens benoeming tot docent volgde hem op in 1906 Ds. K. v. Dyk.

De kerk van Amsterdam gesteund door de provincie N. Holland zond in 1898 Ds. C. Zwaan naar Djolja. Hij arbeidt daar ook in het hospitaal.

De kerk van Delft, gesteund door Z. Holland (noordelijk deel) zond in 1907 Ds. L. Netelenbos naar Wonosobo.

De kerken van Groningen, Drente en Overijsel hebben tot zendingsterrein Soemba.

Aldaar arbeidt Ds. C. de Brnyn Yzn. te Kabanieroe. Deze broeder is verbonden aan de kerk van Kampen.

Ds. D. K. Wie li n ga arbeidt te Pajeti. Deze broeder is verbonden aan de kerk van Hoogeveen. De derde standplaats Melolo, waar vroeger Ds. W. Pos werkte, is thans vacant maar spoedig hoopt de kerk van Groningen een anderen dienaar daar heen te zenden n. in. Ds. J. F. Colenbrander.

19. Wordt er ook nog gearbeid onder de Joden ?

Yroeger was er een broeder, dié speciaal met dezen arbeid belast was, maar tegenwoordig behartigen de plaatselijke kerken zelve dat werk.

In sommige plaatsen wordt nog al veel voor den arbeid onder de Joden gedaan. Bijv. in Rotterdam door „Mordechai". De Generale Synode benoemde voor de zending onder de Joden drie Deputaten.

Sluiten