Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op nieuw, ze in beraadslaging bragt; overtuigd van de deugdelijkheid der zaak en dat, ook langs eene reeks van nederlagen , door hem of na hem , de zege zou worden behaald.

Ook van den volksgeest licht en kracht te ontleenen, ook tot het Volle als volksvertegenwoordiger te spreken, in onafgebroken gedachtenwisseling met het Volk te staan, is altijd mijn ideaal geweest ').

Doch waarom breng ik dan ook ditmaal mijne theorie niet onverwijld in praktijk ?

Waarom aarzel ik, zelfs omtrent een zoo eenvoudig voorstel als ik in het verschiet getoond heb ?

Waarom? omdat ik meer en meer ontwaar dat mijn ideaal hier te lande op illusie uitloopt. In mijne voorstelling omtrent het verband tusschen Volksvertegenwoordiging en Volk wordt, noch door de Tweede Kamer, noch door het Volk gedeeld.

Door de Tweede Kamer niet.

Is zij een talrijke Raad van State, of is zij de hartader van het Nederlandsche Volk ? 2)

Is zij volksvertegenwoordiging naar engelsch model, of naar fransch-napoleontischen trant ?

Het antwoord, al werd het niet gegeven, is geenszins twijfelachtig.

De Tweede Kamer is, ook na 1848, telkens meer van haar constitutionele bestemming ontaard en een permanent collegie geworden, waarmee men de zaken die van regeringswege voorgelegd worden, afdoet.

') p. 35. °2) p. 34.

Sluiten