Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laat dit voortaan, bij de uitoefening van het kiesregt, het christelijk-historische, het antirevolutionaire shibboletli zijn.

Dit is eene Voorrede. De voorrede zou ligt een boek worden, om de menigvuldigheid en het gewigt der zaken die met het parlementair fragment in verband staan.

Veel blijft er dat ik noode voorbijga.

Veel waarover nog een woord moet worden gezegd.

Ook nu bleek dat de antirevolutionaire partij, tegenover alle, hetzij conservatieve, hetzij radicale verscheidenheden van het liberalisme, een eigen bestaan heeft1). Dat we enkel door dit isolement sterk zijn. Dat we, ingelijfd in de conservatieven , in het inconsequent gedeelte der liberale rigting, als fractie eener fractie zouden te niet gaan 2). Iedereen, ook die het ontkent of ontveinst, weet dat een eigenaardig verband met een talrijk en achtenswaardig deel der bevolking ons kracht geeft, en dat ook in de Tweede Kamer, somtijds , een eigen gewigt, hoe klein ook, overwigt vormt.— Evenwel ook nu is het gebleken dat men zich, ook in de Kamer, bij voortduring omtrent den oorsprong van ons politiek vermogen schroomelijk vergist.

Zelfs wanneer men ons, niet zonder toegenegenheid, de hand reikt. — Bijv. toen de conservatieven herhaaldelijk beweerden: "aan de antirevolutionaire partij obsteert zeker dit, dat zij nog meer is eene partij op kerkelijk dan op staat-

') p. 23. 2) p. 33.

Sluiten