Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gereformeerde predicanten in 't Neder-quartier zijn derthien. namelijck:

Tieleman Janssen, tot Martensdijck.

Peter Dammissen, tot Westbrouck.

Erasmus Backer, tot Breuci<elen.

Henricus Dussius, ter Aa; noch levende doen wij daer waren, maer nu in den Heere ontslapen.

Wilhelmus Aegidii, in Vrelant.

Andreas Oosterbeeck, t'Abcoude.

Joannes Assueri, tot Mijdrecht.

Lambertus Valckenaer, tot Cuydelstaert.

Nicolaus Nicolai, tot Camerick.

Jacobus Herdenberch, tot Hermeien.

Gerardus Stratenus, bij provisie tot Vleuten gesonden.

Aegidius Nothaeus, tot Lópik.

Apparent ende bereyt tot de Reformatie.

Jan Hermanssen, t'Overmeer ]).

Andreas Bartholdi, tot Cockengen 2); indien wt Hollant de swaricheyt niet gemoveert ware aengaende de dootslach, die hij zoude gedaen hebben.

Lijdelijck in dit quartier zijn dese:

Joannes Wtenbrouck, tot Linschoote, ende zoude tot de schoole oock conen gebruyckt werden, met voorgaende noodige instructie ende sijn huysvrou eerst getrout hebbende in facie ecclesiae.

Volpardus Nicolai, tot Cappelle, op den selven voet.

1) Is gehoort op den len en 2en May 1594, ende de resolïïe hem aengaende noch opgehouden, dan hem belast dat hij pveecke wt den Ouden eade N.veuwen Testamente ende de Sacramenten na de insettinge ons Heere, sonder eenige ceremonien te administreren.

2) Andreas Bartholdi non comparuit, ende daeromme andermaei te beschrijven.

Sluiten