Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Van de volle aenstellinge des kerckendiensts in elck quartier, bij combinatie, eenige bij provisie voor den tegenwoordigen tijt, ende bij aenneminge van noch weynich andere gereformeerde predicanten tot de tegenwoordige, daer de plaetsen na dese visitatie, ende d'ordre daerop daerop te stellen, zullen ledich vallen, ende met den genen, die alsnu dienen, niet en conen gecombineert werden.

I. Combinatiën in H Over-Quartier.

Seyst met Bunnick, door Cornelis Anthonissen bij provisie, ende tot dat do gelegenheyt haer zal mogen vertoonen om elck in 't bijsonder met sijn eygen predicant te versien, ofte door Everardum tot Odijck, als hij tot den dienst wettelijck zal opgenomen wesen.

Amerongen met Leersum, door Matthias Gastel, voor altijt, ende

Neder-Lambrouck met Over-Lambrouck, door Joannes Anthonii van Bemmel.

Welcke combinatiën geeffectueert zijnde ende gepresupponeert, dat d'apparente vier tot de Reformatie bequaem, ofte immers tolerabel zullen gevonden werden, zal voorts dit quartier bequamelijck conen versien werden met drie nieuwe predicanten, in de drye aldaer door de inhabiliteyt van d'oude pastooren vaceerende plaetsen, insgelijx te combineeren, gelijck volcht. Te weten: Tot Cothen met den Dwersdijck gecombineert. Edoch waerbij alhier voor memorie dienen zal, dat, also de pastoor van Cothen een out man is ende niet sonder alle quetsinge van de bueren zal conen bequamelijck voor d'eerste instantie ewech genomen werden wt sijne wooninge, de predicant tot Wijck aen ons versocht heeft, wij wilden doch mijne

Sluiten