Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONDANKS HET FEIT, DAT DE BIJBEL ALLEREERST EN ALLERMEEST OORKONDE VAN GODDELIJKE OPENBARING

en godsdienstig leven is en zich slechts indirect met datgene bezighoudt, wat wij onder het begrip cultuur plegen samen te vatten, is toch de cultureele beteekenis van den Bijbel een zeer aanzienlijke, zoowel naar de breedte als naar de diepte. Hoe kan het ook anders?

Immers in de werkelijkheid van alle dag zijn godsdienst en beschaving voortdurend met elkaar verbonden. Godsdienstige lessen vragen om praktische uitwerking. Heilige voorbeelden spreken tot kunstzinnige verbeeldingskracht. Goddelijke wijsheid is richtsnoer ook voor andere gebieden van leven. Zoowel bedoeld als onbedoeld doortrekt de godsdienstige bezieling het geheel van ons bestaan. Hoe zou dan de Oorkonde, waaruit een godsdienst leeft - en de christelijke godsdienst lééft toch stellig allereerst uit de verkondigingen van zijn Heilige

Sluiten