Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schrift - datzelfde leven niet beïnvloeden?

Maar laat ons de termen waarover wij het zullen hebben wat nader omschrijven.

De Bijbel - dat is niet de geheele christelijke godsdienst, met al zijn verschijnselen van leervorming, eeredienst, zinnebeelden, maar dit ééne boek, dat, ondanks zijn bonten inhoud en zeer verschillende herkomst, toch wel als eenheid, gezaghebbende en richtinggevende eenheid zich aandient.

Onder cultuur verstaan wij het geheel der door den menschengeest ontgonnen levensvormen of natuurgegevens. Het woord omvat zoowel de innerlijke veredeling of gemoedsbeschaving als de gebieden van kunst, wetenschap en wijsbegeerte, samenleving en staat.

De vraag zal dus wezen: hoe heeft de Bijbel dat cultuurleven beïnvloed?

Bij eenig nadenken treft het, dat deze beïnvloeding een zeer veelzijdige zijn moet, daar de Bijbel voor zeer uiteenloopende levensgebieden zeer verschillende gegevens ten dienste stelt.

Sluiten