Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

evidentie, of ook wel stuitend door hun dweepzucht, door hun ver van ons verwijderd oostersch levensverband. Ja, wat vindt men eigenlijk niet in den Bijbel? Wetten, liederen, overdenkingen, betoogen - menschen, die tot menschen spreken; en die tenslotte door hen heen, en ver boven hen uit, spreken tot God, over God, en van God uit. Het is de volheid van het menschenleven, naar natuur en cultuur; maar geleefd voor het aangezicht Gods, in de alomtegenwoordigheid des Eeuwigen.

Ondoenlijk, precies aan te geven, waar het zuiver godsdienstige overgaat in het zuiver cultureele! Wil men toch met een paar korte - en dan natuurlijk, helaas! ook schematische - uitdrukkingen van te voren de cultuurbeteekenis van den Bijbel aangeven, dan zou men moeten zeggen: de Bijbel geeft een rijkdom van inspiratie, van opdrachten, van levensvormen en geestesnormen aan het cultuurleven.

Wat natuurlijk zekere beperktheid niet uitsluit. Latere tijden,, verzadigd als zij zijn van de

Sluiten