Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hof - heilige - en allerheilige gemaakt. Bijbelsche tafereelen in gebrandschilderde ramen zijn talrijk daarentegen. Emblemen hebben hun weg gevonden: het kruis, de duif van den Heiligen Geest, en andere. Spreken de psalmen van ommegangen, ook de katholieke eeredienst kent processiën. En de ruime zijbeuken der groote kerken ontleenen hun praktischen zin stellig aan deze processiën, al zou ik niet durven beweren, dat zij naar eenig bijbelsch voorbeeld zijn gebouwd.

Zeer onmiddellijk bijbelsche gegevens bezigt de beeldenwand (ikonostasion) der grieksch-katholieke kerken: portretten van Christus en Maria, van de Apostelen en Patriarchen, in lange rijen; zoodat de geloovigen één groot bijbelsch prentenboek voor zich hebben, en aan kunst en kunstnijverheid een groote reeks van opdrachten en voorbeelden gegeven konden worden! Maar reeds zijn wij van de bouwkunst afgestapt, en overgegaan naar het gebied der sierkunsten. In tijden van sterk godsdienstige cultuur levert de bijbelsche vroomheid door kerkelijke opdracht

2-1

Sluiten