Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schap, waaraan door de bijbelschrijvers aandacht wordt besteed.

Men behoeft dit alles maar te noemen, om terstond in te zien, hoe ver Bijbel en cultuur op dit gebied der wetenschap uiteenliggen. Ja men kan zelfs zeggen: naarmate deze wetenschappen zich ontwikkelden, hebben zij gebieden en gebieden ontdekt, ontleed, verklaard, waarvan de bijbelschrijvers geen flauw vermoeden hadden.

Niet heel veel anders is het gesteld met een andere groep wetenschappen: volkenkunde, aardrijkskunde en geschiedenis. Het is ongetwijfeld boeiend en leerzaam, uit den Bijbel te zien, hoe men in de oudheid over den samenhang van volkerengroepen, de volgorde, het tijdstip en den geestelijken achtergrond van bepaalde gebeurtenissen, dacht. Ik zou ook niet willen zeggen; dat het bijbelsch wereldbeeld en historiebeeld van geenerlei beteekenis zijn geweest. Het tegendeel is waar. Maar die beteekenis is uit het standpunt der huidige beschaving bezien, uiterst negatief! Het heeft moeite gekost, de Nieuwe

Sluiten