Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wereld te g&an ontdekken: Columbus' leven getuigt er van. Het heeft ook moeite gekost, de inzichten van Copernicus en Galileï door te zetten. De ontdekking van de gele, roode en bruine menschenrassen heeft de ontoereikendheid der bijbelsche ethnografie in onverbiddelijk helder licht gezet. De ijver, om de herkomst der roodhuiden van Adam en Eva af te leiden, ten einde de eenheid van het menschdom in aanleg, zondenval en verlossingsnoodzaak te kunnen handhaven, heeft aan de anthropologie maar matige diensten bewezen. En de op zichzelf zeer waardevolle gegevens omtrent de oude geschiedenis van Voor-Azië behoeven toch de zorgvuldige interpretatie door de moderne taalkunde en historische analyse, om naar hun werkelijke waarde beoordeeld te kunnen worden.

Stappen wij van de afzonderlijke wetenschappen over naar de wijsbegeerte, dan valt ook daar op, hoe weinig de bijbelsche wereld te bieden heeft. Van logica geen spoor. Van metaphysica al evenmin. Van eenig vrij onderzoek, zuiver uit

Sluiten