Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ment reeds ontwaakt, wordt in het Nieuwe Testament tot den grondslag van de Heilmare gemaakt, en dus ook tot fundamenteelen eisch der nieuwe gemeenschap. De hoofdsom der wet, het nieuwe gebod vinden hun verankering in de vooronderstelling : God is Liefde. Daarmee wordt nu in de sociale verhoudingen een zeer beschavend, veredelend, schoon daarom ook moeilijk te hanteeren beginsel ingevoerd, de nooit aflatende kritiek op de hardvochtigheid, gewelddadigheid, onrechtvaardigheid in de wereld; ook op de enkel-maar-vormelijke koele verhoudingen tusschen menschen. Dat is het hóógst belangrijk ferment, door den Bijbel inde cultuur ingebracht. De werking er van is echter meestal verzwakt doordat het niet „rein", maar in alliage met de oostersche patriarchalistische sociologie optreedt: het is een groote afstand van den God der wrake naar i Corinthe XII (het lichaam van Christus). Zoodra wij nu het algemeen sociologisch schema gaan uitwerken, wordt dit nog duidelijker.

Sluiten