Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achtergronden vindt steun in den Bijbel. Vooreerst de gestalten der Richteren, door het volk onder Gods leiding gekozen aanvoerders, wier gezag niet erfelijk is 1), die een onmiddellijk contact tusschen volk en leider vooronderstellen. Dan, van meer belang, de gedachte van het verbond van God met Zijn volk, op den Sinaï gesloten en in de wet vastgelegd. Ook de Atheensche democratie antwoordde op de vraag, wie dan haar koning was: ,,onze koning is de Wet". Van zéér ver strekkende beteekenis inderdaad is de Dekaloog (de Tien Geboden) geweest, niet slechts als inbegrip van zedelijke normen, maar ook als wetboek van natuurrecht voor de westersche cultuur. Een derde component voor democratische levensopvatting levert de broederschap; of wil men liever: de kind-Gods-gedachte, der evangelieverkondiging. Niet, alsof het evangelie een moderne'gelijkheidsleer zou verkondigen. Stel-

*) Met Abimelech, die zijn vader Gideon opvolgde, en nog wel als Koning, loopt het „dan ook" mis (Rich. IX).

Sluiten