Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maakt ons dat niet bizonder gemakkelijk. Er is van allerlei, dat ons niet meer past, deel van voorbijgegane beschaving. Soms is hij meer ergernis dan goudmijn. Soms is hij een sfinx, een voorwendsel, een handvest voor de zwakken en schijnheiligen. Alles waar, maar nooit nog heeft iemand, die zich moeite gaf hem te verstaan, den Bijbel gelezen zonder in zijn menschelijkheid verrijkt te worden en bij leed en schuld en ondergang, gelijk bij de zonneweelde der goede dagen, het eeuwigheidsgehalte der cultuur dieper te hebben verstaan, totdat zij beide, Bijbel en Cultuur, het eenparig getuigenis gaven:

Looft den Heer! al Zijne werken, aan alle plaatsen Zijner heerschappij. Looft den Heer! mijne ziel.

Sluiten