Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inhoud van genade, vrede en barmhartigheid.

Belangrijk is in vers 3, dat Paulus zich gewend heeft altijd met dank te beginnen, ook als hij iemand moeilijke dingen te zeggen heeft.

In zijn dank aan God meldt hij iets, dat hem terstond in gemeenschap moet brengen met den jongen man, namelijk dat beider geloof niet is begonnen met henzelf, maar wortelen heeft in het voorgeslacht. Paulus heeft God gediend van zijn voorvaderen af, Timotheus heeft het van Loïs en Eunice.

Paulus met een rein geweten.

Timotheus met een ongeveinsd geloof.

Die twee moeten elkaar weerzien.

Opdat zijn blijdschap vervuld worde.

Want hij denkt aan de eigen gebeden voor Timotheus.

En aan Timotheus' tranen voor hem bij het laatste afscheid.

Maar zoolang dat nu nog onmogelijk is, die blijdschap van het wederzien, zullen zij zich met een brief behelpen, wat goed kan,

Sluiten