Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar zij elkaar kennen en soortgelijke wortelen des geloofs hebben.

Alleen met dit verschil: Van zichzelf spreekt hij als van eenen, die God gediend heeft met een rein geweten en van Timotheus als van iemand met ongeveinsd geloof.

Kan dit beteekenen: Paulus kan en moet het zeggen. Timotheus kan en moet het aannemen. Want het scherpe geweten heeft den een inzicht gegeven, zooals het geloof den ander de gave van te kunnen aanvaarden.

En zoo ligt in den dank van Paulus, waarmee hij altijd begint, opgesloten de sprong naar zijn doel: zijn leerling een hart onder den riem te steken.

Want ook zoo mag de vermaning opgevat, 't Is niet altijd de critiek, die iemand anders wil hebben. Maar ook de liefde, die meer wil halen uit iemand.

Sluiten