Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Tim. i : 12—18.

12 om welke oorzaak ik ook deze dingen lijd, maar ik word niet beschaamd; want ik weet wien ik geloofd heb, en ik ben verzekerd, dat Hij machtig is mijn pand bij Hem weggelegd, te bewaren tot dien dag.

13 Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus is:

14 bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is, door den Heiligen Geest die in ons woont.

15 Gij weet dit, dat allen die in Azië zijn, zich van mij afgewend hebben, onder dewelken is Fygellus en Hermógenes.

16 De Heere geve den huize van Onesiforus barmhartigheid; want hij heeft mij dikwijls verkwikt, en heeft zich mijner ketenen niet geschaamd;

17 maar als hij te Rome gekomen was, heeft hij mij zeer naarstiglijk gezocht, en heeft mij gevonden.

18 De Heere geve hem, dat hij barmhartigheid vinde bij den Heere in dien dag; en hoeveel hij mij te Efeze gediend heeft' weet gij zeer wel.

Het laatste was het heilsmysterie in twee verzen samengeperst. Daar is een groot open plan Gods in Christus Jezus, van ouds klaar liggende en nu in het licht getreden door Jezus Christus. Altijd Gods bedoeling ge-

Sluiten