Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weest en nu is het er. Geen dood, wel leven. Alles anders dan menschen dachten. En van dat vreemde prachtige werk Gods is Paulus: heraut, apostel en leeraar. Hoe kan men er zich ooit voor schamen, al is het heel gewoon, dat men er voor lijdt? Voor elke nieuwe kunst, voor elke nieuwe gedachte, waarvoor een plaats in de wereld moet veroverd, krijgt men de analoge gevallen: trots om mee te mogen doen, tegelijk met spot en hoon en levensgevaar. Wie gelegenheid heeft teveel te zien naar den kant van 't gevaar en zich schaamt voor den hoon, heeft niet in zich op dat moment, of nooit, of te weinig, den trots om het nieuwe te mogen zeggen. Dat heeft Paulus: hij is heraut en heeft het hoog uitgeblazen in de lucht; hij is gezant en brengt zijn boodschap zonder op de uitwerking te zien of die te kunnen peilen. Hij is leermeester en is moeizaam bezig woorden te vinden om geheel vreemde dingen over te planten in iemand dien hij niet kent. En aan die drie dingen geeft hij zijn leven zoo ten eenenmale abso-

Sluiten