Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Die mij nu verblijd in mijn lijden voor u en vervul in mijn vleesch de overblijfselen der verdrukkingen van Christus voor Zijn lichaam hetwelk is de gemeente".

Zoo ook hier: Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is met eeuwige heerlijkheid.

Wat Paulus lijdt, ondergaat hij voor anderen, vervullend de overblijfselen van Christus.

Is dit, zooals men dwaalt in woest bergland en men weet niet waar men uit kan komen en waar vastloopen, en er komt een groote benauwdheid om den avond en plotseling staat men op een klein pad, dat vast en vertreden is? Men voelt zich weer veilig. Zulk een pad zijn ons de menschen, die met Christus hun kruis dragen. Hun overtreding is ons beter dan de mollige bergweiden. Omdat zij het konden, kan het. Hun leven en moeite wijst ons den weg om straks weer te zijn op het groote pad. Dat paadje is de zaligheid, de groote weg is de eeuwige heerlijkheid.

Sluiten