Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zooals hij in Filippi de oversten der stad dwingt hem beleefd naar buiten te voeren, en dat na zulk een nacht!

Dit behoort tot de eigen woorden van Jezus in Mattheüs 10 : 33 of Lucas 9 : 26. Het positieve daarvan is in den brief aan de gemeente te Sardis: Ik zal zijnen naam belijden voor mijnen Vader en Zijne Engelen. Tegenover: die zich Mijns en Mijner woorden geschaamd zal hebben, diens zal de Zoon des menschen zich schamen etc.

Wij zijn gewend deze dingen zoo formeel op te vatten. Voor of tegen Christus. „Voor" hoort bij ons, „tegen" niet. Die moeten het dan maar weten. Het wordt ident met: voor of tegen een braaf-religieuse club.

Dat is toch fout. Want in die club kan men toch werelds winnen en werelds koning kraaien. In die club kan men zich toch ergeren aan het verdragen en sterven.

En nu is er een dalende lijn: belijden — zich schamen — verloochenen. In een geval als de bekende droom van de martelares Per-

3

Sluiten