Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Tim. 2 : 16—eind.

16 Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen; want zij zullen in meerder goddeloosheid toenemen,

17 en hun woord zal voorteten gelijk de kanker; onder welke is Hymenéüs en Filétus,

18 die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende, dat de opstanding aireede geschied is, en verkeeren het geloof van sommigen.

19 Evenwel het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel: De Heere kent degenen die de zijnen zijn; en: Een iegelijk die den naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid.

20 Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten, en sommige ter eere, maar sommige ter oneere.

21 Indien dan iemand zichzelven van deze reinigt, die zal een vat zijn ter eere, geheiligd en bekwaam, tot gebruik des Heeren tot alle goed werk toebereid.

22 Maar vlied de begeerlijkheden der jonkheid, en jaag na rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede met degenen die den Heere aanroepen uit een rein hart.

23 En verwerp de vragen die dwaas en zonder leering zijn, wetende dat zij twistingen voortbrengen;

24 en een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leeren, en die de kwaden kan verdragen;

Sluiten