Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25 met zachtmoedigheid onderwijzende degenen die tegenstaan, of hun God te eeniger tijd bekeering gave tot erkentenis der waarheid.

26 en zij wederom ontwaken mochten uit den strik des duivels, onder welken zij gevangen waren tot zijnen wil.

In het vorige stuk eindigt Paulus daarmede dat hij woordenstrijd afkeurt, voor gemeenteleden en dus ook voor Timotheus. Men kan het gewonnen hebben zonder dat er iets gewonnen is.

Daarom begint vers 15 met den raad: zich Gode beproefd, echt, zuiver voor te stellen. Het woord wordt gebruikt van wisselaars die „zuiver geld" wisselen. Daartoe moet hij zich inspannen. Of als een arbeider, die zich niet hoeft te schamen, die niet verlegen behoeft te zijn als plotseling iemand komt opdagen, om naar zijn werk te zien. Of als iemand, die door het land of het bosch een kaarsrechten weg moet trekken, zonder kronkelingen, recht op het doel afgaand. Hij moet zich niet ophouden met onheilig leeg gepraat. Het werkwoord beteekent dat hij het mijden moet, uit den weg gaan. Want die daaraan doen, zullen

Sluiten