Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die menschen, die den schijn hebben in plaats van het wezen, en daarmee een slecht gebruik maken, worden vergeleken bij Jannes en Jambres, de Egyptische toovenaars, die Mozes weerstonden door hem na te apen. Niets is schadelijker voor de waarheid dan namaak. Hun verstand is bedorven, hun geloof mist het zegelmerk.

Maar de apostel troost zijn vriend door te zeggen, dat dit bedrijf zichzelf verteert. Zooals het echte bewezen wordt, zoo wordt ook de leugen voor iedereen duidelijk.

Dat is ook gebleken bij de toovenaars voor Pharao (Exod. 8 : 14 en 9 : n).

4

Sluiten