Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is zijn leven te lang en te zwaar en te moeilijk geweest.

't Is ook niet: ik ben op en moe en afgewerkt. Daarvoor heeft hij nog geen droppel vitaalkracht ingeboet.

't Is zóó: ik wil nu genieten de rust en de overwinning en de heerlijkheid.

Hij heeft den goeden strijd gestreden, hij heeft den wedloop volbracht en het geloof behouden. Voorts ligt de kroon klaar, de zegekrans der olympische spelen.

Maar hier: de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal.

Echt heerlijk, hoe Paulus, die het geloof heeft behouden, dit zoo dapper en volmondig kan zeggen, dwars tegen zijn eigen dogmatiek in.

Goedige menschen maken het veilig: „Dit is waarlijk niet in tegenspraak met de Paulinische leer der genade, dewijl natuurlijk geen zelfverworven gerechtigheid is bedoeld".

Onzin, men moet grooten menschen het recht geven ook het tegenovergestelde te zeg-

Sluiten