Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21 Benaarstig u, om vóór den winter te komen. U groet Eubulus, en Pudens en Linus, en Claudia, en al de broeders.

22 De Heere Jezus Christus zij met uwen geest. De genade zij met ulieden. Amen.

Het vorige stuk eindigde met dien prachtigen tekst van Paulus, een van zijn brokken goud. Nu loopt de brief spoedig ten einde in een eerlijke menschelijkheid, maar die ons verbaast van den heilige.

Beijver u spoedig tot mij te komen.

De een zegt: als Timotheus het met zijn werk overeen kan brengen.

De ander zegt: dit is de eigenlijke bedoeling van den brief.

Het is niet zoo mooi en niet zoo leelijk.

Maar Paulus heeft dagen aan zijn jongen vriend geschreven, met hem verkeerd en geleefd en nu is het afscheid moeilijk voor den eenzamen ouden man.

Toe, kom maar gauw.

Demas is weg naar Thessalonica, Crescens en Titus zijn ook weg.

De eerste is hier ineens met een zwarte kool

Sluiten