Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIT boekje heeft geen enkele „pretentie", het is een en al „tendenz".

Oorspronkelijk is de inhoud het onderwerp van een lezing geweest, die ik op verschillende plaatsen van ons land gehouden heb.

1 oen de uitgever mij vroeg, ze te mogen uitgeven, heb ik lang geaarzeld.

Maar iemand had mij, nadat ik de lezing gehouden had, iets gezegd; daaraan heb ik gedacht, toen ik toestemming gaf.

„Nu ik dit alles van Jezus Christus heb hooren vertellen, heb ik Hem veel meer Kef gekregen" — heeft ze gezegd.

Als het misschien enkelen zoo gaat, bij de lezing van dit boekje, dan is de uitgave gewettigd.

Ik heb het werk van allerlei tijdgenooten bestudeerd alvorens ik tot schrijven overging, het werk van vogels van diverse pluimage. Ik laat het lijstje dier schrijvers hier achter volgen. Van

Het ongeschonden beeld

1

Sluiten