Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden". Toen vond Hilda, dat een mensch tot het laatst toe moedig moest zijn, en ze zei niets meer en lag met gesloten oogen.

Toen ze gestorven was, zei haar man: „Ze ijlde zeker, toen ze over die kleeren sprak". De dokter antwoordde niet.

Wat heeft Anna Lenah Elgström een diepen kijk gehad in 't menschelijk hart, toen ze daar heengegaan is en ons de figuur van Hilda Erikson heeft geteekend.

Niemand van ons gaat hard oordeelen over Hilda Erikson. We zullen het wel laten; maar in de teekening van de Zweedsche schrijfster kijkt ons een groote waarheid ernstig aan.

Hilda Erikson was een ordentelijke, energieke, moedige, bewonderenswaardige vrouw, die haar plichten op alle mogelijke manieren nakwam en die menigeen tot voorbeeld kon zijn; maar aan het eind van haar leven zag zij plotseling, symbolisch belichaamd, het futiele, het vergankelijke, het minderwaardige waar zij haar hartebloed voor gegeven had —1 „een hoop vodden".

Het Christusbeeld, waar ze drie maanden voor gewerkt had, moest haar kamer een zeker cachet geven. Een Christusbeeld hadden de voorname menschen ook. Daarom moest het hangen tegen

Sluiten