Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getene, als een niet-getelde, als een ongenoemde, als een verlatene. Telkens als ik zulke menschen op mijn weg ontmoet, staar ik ze verbaasd na. „Waar leef je voor?" zou ik hun willen vragen.

„Wij ?" — gaan ze me antwoorden. „Ik zou het uniet kunnen zeggen, vraag het aan Christus". Jezus Christus doet een groot wonder aan een mensch, als Hij hem de handen oplegt en hem de wereld inzendt. De een gaat met male noch buidel, hij mag niet groeten op de straat, noch in de huizen inkeeren, er is haast bij het werk. Den ander bekleedt Hij met macht en eere, en een paleis wordt hem als woning gewezen. De een genoemd, de ander onbekend. De een in de stilte, de ander op de markt, maar allen bezield van de groote blijdschap, die de boodschappers des grooten Konings kenmerkt.

In het laatste boek van Timmermans: „de Pastoor uit den bloeyenden W^ijngaerdt" vertelt de schrijver van Leontientje.

Leontientje heeft een Geus lief. De pastoor verbleekt als hij er van hoort en zijn oogen staan vol droefheid als hij Leontientje er naar vraagt.

Maar de pastoor zal Isidoor bekeeren en dan zal het gevoelige hartje van Leontientje nog gelukkig kunnen worden. Doch Isidoor is niet te

Sluiten