Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grootste afstanden tusschen de menschen op aarde te overbruggen zijn met dezelfde soort gevoelens en dezelfde ondervindingen.

Daar zaten ze: de bisschop, de priester, de soldaat die reed, en zij, Mathilde Wrede, in 't gewone leven misschien mijlen van elkaar verwijderd wat opvattingen en omstandigheden betrof, vanavond bezield met één en dezelfde gedachte : een stervend meisje met het geloof in Jezus Christus te troosten.

Dezelfde gedachte, die Mathilde Wrede op dien avond bij zich voelde opkomen, heeft dit boekje geboren doen worden.

Misschien is er nooit een tijd geweest dat wij, Christenen, zoo hopeloos verdeeld zijn geweest over kleinigheden, maar zeker is het, dat slechts weinige historiebladen het verschijnsel kunnen boeken, dat de menschheid zich met zoo n groot verlangen tot Christus heeft gekeerd.

En dat intense verlangen brengt verdeelden samen en voegt gescheiden groepen weer bij elkaar. De systemen en godsdiensten, die zich in den loop der jaren kwamen aanmelden, hebben de elkaar opvolgende generaties teleurgesteld. Nu vindt men elkaar terug, geschaard om het beeld van Christus, dat ongerept en ongeschonden is blijven staan. De storm van ongeloof en twijfel

Sluiten