Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die ons, menschen van dezen verbasterenden tijd, nog levensmoed en levensdurf geeft, ja zelfs levensvreugde". (Karl Heim)

Als we over het lichamelijk beeld van den Christus hebben nagedacht, naderen we als van zelf het geestelijk beeld.

Misschien zal het wel zóó zijn, dat het afgematte, oververmoeide, uitgeleefde en afgedane, dat er in onzen tijd was in de aanvoeling van Christus, velen onzer tijdgenooten in verschillende landen aangespoord heeft om over Hem te schrijven.

In vele onzer godsdienstoefeningen en samenkomsten was het, alsof er niets nieuws over Jezus Christus te vertellen viel, alsof alles reeds gehoord en alles reeds gezegd was.

En toch zag men, gedreven door de verschrikkelijkheid veler gebeurtenissen, aangegrepen door den nood der tijden, uit naar Een, Die deze kapotte, gebarsten aan scherven getrapte wereld weer zou kunnen doen opleven.

Naar den Grooten Hersteller aller dingen,

Naar den Generator zag men uit.

Naar een Helper, een Verlosser.

Meer nog dan in de eeuw toen de Katacomben gebouwd werden, meer dan in den tijd

Sluiten