Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toen men het einde der Wereld nabij dacht, heeft men behoefte aan Een, Die sterk is, Een Die niet wankelt, Een Die niet vreest.

Onze tijd vraagt niet in 't bijzonder naar een Herder, Die het lammetje op Zijn schouders nam, niet naar een gestorven Christus met de doornenkroon op de bebloede slapen, niet naar het Kindeke Jezus op moeders armen in de stad van Bethlehem, maar naar een sprekende, een Levende, een Triomfeerende. —

Hartstochtelijk vragen wij : „Zeg mij dat Gij er zijt, dat Gij regeert, dat Gij pal staat, dat wij het einde dezer bedeeling tegemoet gaan in Uwe tegenwoordigheid; dat Gij echter zijt dan echt, meer realiteit dan iemand of iets dat we met onze oogen kunnen waarnemen.

Als ik de afbeelding van Toorop aanschouw, is het alsof ik hoor zeggen tot de gemartelde, bevreesde, in de war gebrachte menschheid: „En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld!"

Blijft er dan nog wel zooveel over dat er zoo erg op aan komt?

Als we de Schriften ter hand nemen, komen we heel wat te weten over Jezus Christus, zoowel wat den geest als wat het lichaam betreft.

Sluiten