Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vanen, en aan den avond van den dag zien wij Hem zonder eenige vermoeidheid aan een Hem ter eere aangericht feestmaal in den kring van Zijn vrienden te Bethanië.

Hoe dikwijls ook kunnen we vermoeden dat Hij de nachten doorbracht in het vrije veld, en we weten genoeg van Palestina's klimaat af, om te beseffen dat het soms zeer koud kon zijn en het dus verre van aangenaam was.

Jezus Christus moet wel een sterk lichaam hebben gehad, anders had Hij onmogelijk de zorgen en moeiten en bekommernissen van zooveel menschen kunnen dragen.

Hoe bezorgd zijn wij, menschen, artsen, pleegzusters, dominees en domineesvrouwen, om niet alle zorgen van anderen op onze schouders gestapeld te krijgen! Wij weten dat we het niet dragen kunnen, daarom sluiten we op het een of andere moment angstvallig ons hart. Er kan niets meer bij, het zou te veel worden. Maar onze Heiland deelt in aller leed, en Hij leeft het ten volle mee. Dit kan alleen een krachtig, gezond mensch. Ook Zijn houding tegenover den dood is die van een oèr-gezond mensch, die den dood in al zijn groote tegenstrijdigheid aanvoelt.

Hij is geen afgeleefde, vermoeide, vroeg verbruikte, maar een dertigjarig man in zijn volle

Sluiten