Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als ze niet in evenwicht wordt gehouden door de aanwezigheid van wilskracht en standvastigheid.

Zonder haat en afschuw voor de zonde, wordt vriendelijkheid zacht en slap; zonder gruwel voor het slechte, wordt ze hatelijk en onverantwoordelijk.

We zien het maar al te goed aan de Boeddhistische z.g. „heiligen" in Engelsch-Indië, die vervuld zijn van goedheid tegenover de geheele Schepping, maar nooit een hand uitsteken om iemand te helpen, of een vinger opheffen om kwaad te verhinderen, en dat in een land waar religieuze instellingen meisjes tot prostitutie brengen; waar een apathie heerscht, die honderden zonder opvoeding laat, en kind-weduwen verstoot en in ellende laat voortleven. Jezus Christus komt op tegen de zonden van Zijn tijd.

De geheele tempeldienst was één afzetterij geworden, de tempel zelf een hol van dieven. De wisselaren gaven den menschen tempelgeld, opdat ze tempel-offerbeesten konden koopen. Bij dat wisselen bedong men commissie-loon. Voorts kon, wie niet met een tempelbeest aankwam, er zeker van zijn, dat zijn offer werd afgekeurd.

Het is wel goed om er bijzonder den nadruk op te leggen en als maatstaf te laten gelden bij onze beoordeeling van allerlei opduikende, geeste-

Sluiten