Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hadden laten houwen, omdat ze op Sabbath niet wilden vechten, en nu kwam er een rabbi, —> ja, vanwaar? — die de heilige inzetting van den Sabbath aantastte!

Is het wonder, dat gevoelens van verachting en geloofsnijd hoog oplaaiden, en ze Hem als waanzinnigen hebben gehaat met een haat, die vertrappen wil en pijn doen en vernietigen?

Als er iets is dat onze Heiland geadeld heeft, dan zijn het onze menschelijke, onderlinge verhoudingen.

Hoe hoog heeft Hij de vriendschap verheven!

„Ik noem u niet meer dienstknechten, Ik noem u vrienden".

Overal maakt Hij den indruk zich niet te verliezen in de algemeene menschenmin. Zijn vriendschap is speciaal, Hij kiest zich uitverkorenen, drie Zijner discipelen waren Zijn beste vrienden; de verhouding tot Zijn eigen huis was bijzonder. Dikwijls heeft men gemeend dat Hij pas op dertigjarigen leeftijd Zijn ambt aanvaardde, omdat Hij tot dien tijd het brood voor Zijn moeder moest verdienen. Overal haalt Hij den familieband aan als het beste en lieflijkste dateen mensch bezit, en als Hij eischt dat zulke banden niet zullen staan tusschen een mensch en zijn God, dan bewijst dat alleen hoe hoog

Sluiten