Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij ze aanslaat. De liefde die de volmaaktheid nabijkomt, moet altijd een element van vriendschap bevatten.

De echte, ware, teere, vaste vriendschap kende Jezus.

Als we in enkele grove trekken het karakterbeeld van Jezus Christus voor ons hebben laten uitteekenen, zou dat beeld niet volledig zijn, als we Hem niet zagen ook in verhouding tot de menschen van Zijn dagen en in verhouding tot den arbeid, dien Hij, evenals elk mensch, te doen heeft gehad voordat Hij Zijn heilig ambt aanvaardde.

Wij die leven in de eeuw van het kind hebben misschien nooit bedacht, dat Christus het eerst het kind heeft ontdekt.

In Zijn tijd sloeg men geen bijzondere acht op een kind. Kinderen stonden onder toezicht van hun moeder. Men zou het tijdverspilling gevonden hebben, zich met hen te bemoeien. Vandaar ook dat de discipelen heel niet begrepen, dat hun Meester er plezier in had, zich bezig te houden met kleine kinderen, die toch niets begrepen en nauwelijks konden praten.

Maar Christus ontdekte om zoo te zeggen „nieuw land".

Hij zag al de liefelijke eigenschappen van hetgeen nog jong is.

Sluiten