Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te wachten, totdat Hij weer buiten komt. En dan vatten ze moed en volgen Hem naar den oever van het meer, en zij naderen tot vlakbij, en de meest vrijmoedigen onder hen stellen Hem eenige vragen. En Hij blijft stilstaan en monstert deze droeve schare, en dan spreekt Hij tot hen woorden, die niet een van hen zijn heele leven meer vergeet".

God bestemde Zijn rijk ook, en voornamelijk, voor de kleinen.

De waarde van een mensch ligt niet langer in zijn verstand, maar in de richting die zijn wil inslaat. God fundeerde Zijn rijk op den breeden grondslag van het Hem willen dienen.

Wat is het goed voor ons, soms zulke werkschuwe menschen, om te bedenken dat Jezus Christus vele jaren van Zijn leven met groote getrouwheid handenarbeid heeft verricht.

Hij leefde temidden van voorwerpen die Hij zelf had gemaakt en die Hem misschien meer dan iets anders in nauwe verbinding brachten met de nooden en behoeften van de menschen.

Hij had een tafel gemaakt, geschaafd, getimmerd en in elkaar gezet, tafels waaraan men zoo gaarne aanligt met zijn vrienden onder het houden van sympathieke en ernstige gesprekken, zelfs wanneer er een verrader onder schuilt.

Sluiten