Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buurt der braven blijven; maar tot Christus naderen ze van alle kanten en ze zoeken zelfs Zijn gezelschap bij voorkeur op.

Wij moeten toegeven, dat er vóór Hem nooit iemand geweest is die van zoo verschillende zijden kon benaderd worden, en die zulke tegenstellingen verzoende.

Maar dit maakt onzen Heiland juist tot wat Hij voor ons is: dat Hij niet voor een bepaald soort menschen, en een bepaald soort tijden, en een bepaald soort vragen, en een bepaald soort nooden gekomen is, maar dat Hij het antwoord is te allen tijd en voor iedereen.

De stelling zou best te verdedigen zijn, dat een man een gansch anderen Zaligmaker noodig heeft dan een vrouw, en dat een vrouw slechts gered kan worden door iemand, die haar volkomen begrijpt.

En toch, het is Dezelfde, Dien de Maria' s zalven en voor Wien de Paulussen de wereld veroveren. Elk karakter voelt zich bij Hem thuis, elk mensch voelt zich door Hem begrepen.

De Petrussen kunnen bij Hem terecht, maar ook de Johannessen, de Nathanaëls, maar ook de Thomassen. Bij Hem ontmoeten elkander rijken en armen, die elkaar nergens anders ontmoeten. Den beschaafde leert Hij met zijne

Sluiten