Dank- en wijdingswoord bij gelegenheid van de plechtige ingebruikneming der gerestaureerde kerk; uitgesproken op woensdag 29 September 1937 in de Ned. Herv. kerk te Koudekerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar