Corte belijdinghe des gheloofs, der gheenre die over al in Nederlant, ende bysonder in dese stadt N. de waerachtighe leere des evangeliums aen hanghen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar